Trần Minh Đợi


Trần Minh Đợi
 • Họ tên : Trần Minh Đợi
 • Năm sinh : 10/10/1967
 • Nguyên quán : Hải Lăng, Quảng Trị
 • Nơi sinh : Hải Lăng, Quảng Trị
 • Cư trú : Ấp 7 Hòa Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.08 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.08 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính-Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07 năm 1986 đến tháng 06 năm 1994 : NVNT Hòa Bình - Công ty cao su Đồng Nai
 • Từ tháng 07 năm 1994 đến tháng 06 năm 1999 : Bí thư ĐTN - NT Hòa Bình - Công ty cao su Bà Rịa
 • Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 04 năm 2004 : Trưởng VPNT Hòa Bình - Công ty CP cao su Hòa Bình
 • Từ tháng 05 năm 2004 đến ngày 01 tháng 08 năm 2014 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
 • Đến ngày 27 tháng 05 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
 • Từ ngày 27 tháng 05 năm 2015 đến ngày 24 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
 • Từ tháng 05 năm 2004 : Trưởng ban Kiểm soát - Công ty CP cao su Hòa Bình

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HRC 1,750 0.01 31/12/2021 0.08
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HRC
   1,750
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.08

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán HRC 30/06/2021 - 29/07/2021 1,000 29/07/2021 0
 • Đăng ký mua HRC 25/03/2019 - 08/04/2019 10,000 08/04/2019 0
 • Đã bán HRC 01/07/2010 - 31/08/2010 3,030 11/07/2010 3,030