Cao Văn Anh


Cao Văn Anh
  • Họ tên : Cao Văn Anh


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán ASP 06/10/2021 - 04/11/2021 4,000 14/10/2021 4,000
  • Đăng ký mua ASP 21/01/2021 - 21/02/2021 1,000,000 01/01/0001 0