Nguyễn Văn Toàn


Nguyễn Văn Toàn
 • Họ tên : Nguyễn Văn Toàn
 • Năm sinh : Năm 1971
 • Nguyên quán : Long An
 • Trình độ : Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Quá trình học tập:
 • Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Hiệu trưởng trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á
 • Viện trưởng Viện khoa học Phát triển Nhân lực và Tài năng
 • Giám sát Kinh doanh Công ty Ajinomoto Việt Nam
 • Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Gillette Việt Nam
 • Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Saigon Ve Wong
 • Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Công ty Kellogg Việt Nam
 • Giảng viên, thỉnh giảng tại các trường Đại học
 • Từ 31/01/2019 - 15/05/2020: Tái bổ nhiệm Phó TGĐ Hành chính Nhân sự CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
 • Từ 02/06/2020: Thành viên HĐQT CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân


Chức vụ hiện tại