Nguyễn Thanh Phong


Nguyễn Thanh Phong
  • Họ tên : Nguyễn Thanh Phong
  • Năm sinh : Năm 1964
  • Nguyên quán : An Giang
  • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng

Ông Nguyễn Thanh Phong là một kỹ sư xây dựng có hơn 30 kinh nghiệm làm việc tại các công ty Xây dựng lớn như Công ty Xây dựng Miền Đông, Công ty Xây dựng Số 8.1,... Ông bắt đầu về làm việc tại tập đoàn Hoàng Quân từ năm 2014 đến nay.

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
  • Đến 22/06/2018: Phó tổng giám đốc CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
  • 31/01/2019 - 09/06/2020: Phó tổng giám đốc CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân.
  • Từ 09/06/2020: Tổng giám đốc CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân


Chức vụ hiện tại