Nguyễn Xuân Bằng


Nguyễn Xuân Bằng
  • Họ tên : Nguyễn Xuân Bằng
  • Năm sinh : 22/12/1975
  • Cư trú : TP Hà Nội
  • Số CMND : 012837407
  • Trình độ : Thạc sĩ Kinh tế

Ông Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tích lũy những hiểu biết sâu sắc về ngành hàng không. Với vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực Tài chính Kế toán và Kế hoạch Đầu tư, ông Bằng đã có những đóng góp rất quan trọng trong công tác điều hành và quản trị hệ thống. Ngoài ra, ông Bằng còn nắm giữ một số vị trí khác như trong hệ thống Taseco Airs như: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hà Linh, Giám đốc Chi nhánh Taseco Airs tại Vân Đồn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Taseco Media, thành viên Hội đồng quản trị và là người đại diện vốn của Taseco Airs tại các Công ty Taseco Đà Nẵng, Taseco Sài Gòn và Taseco Phú Quốc. 

Quá trình học tập:

  • Đại học Kinh tế Quốc dân - Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình làm việc:

  • Từ ngày 24/08/2020: Phó Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco
  • Vị trí khác: Phụ trách Quản trị kiêm Đại diện công bố thông tin CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco


Chức vụ hiện tại