Nguyễn Ngọc Cách


Nguyễn Ngọc Cách
 • Họ tên : Nguyễn Ngọc Cách


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HSM 3,075,000 15% 04/2020 23.99
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HSM
   3,075,000
   15%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/2020
   23.99