Bùi Nguyên Quỳnh


Bùi Nguyên Quỳnh
 • Họ tên : Bùi Nguyên Quỳnh
 • Năm sinh : 22/07/1980
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Số CMND : 012068078
 • Trình độ : - Cử nhân - Đại học Kinh tế Quốc dân (2002)- CFA Lv.1

Quá trình học tập:
 • CFA Lv.1
 • Năm 2002: Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Quá trình làm việc:
 • 16/9/2013 - nay: Công ty tài chính cổ phần xi măng - Phó TGĐ
 • 09/2012 - 09/2013: Công ty tài chính cổ phần Xi măng - Trưởng phòng Kinh doanh
 • 09/2011 - 08/2012: Công ty tài chính cổ phần Xi măng - Giám đốc CN Hồ Chí Minh
 • 03/2011 - 08/2011: Công ty tài chính cổ phần Xi măng - Trưởng phòng đầu tư & DVTC
 • 04/2010 - 2/2011: Công ty tài chính cổ phần Xi măng - Phó phòng đầu tư & DVTC
 • 10/2009 - 03/2010: Công ty tài chính cổ phần Xi măng - Trưởng bộ phần đầu tư phòng đầu tư & DVTC
 • 08/2009 - 09/2009: Công ty tài chính cổ phần xi măng - Chuyên viên cao cấp/ Phòng đầu tư & DVTC
 • 08/2007 - 08/2008: Công ty CP quản lý vốn đầu tư Việt Nhân - Trưởng phòng đầu tư
 • 11/2006 - 7/2007: Công ty CP quản lý vốn đầu tư T&M - Trưởng phòng đầu tư
 • 05/2005 - 11/2006: Công ty kiểm toán Emst & Young VN - Kiểm toán viên
 • 04/2003 - 04/2005: Chohung Vinabank - Chuyên viên tín dụng

Chức vụ hiện tại