Trần Tiến Thanh


Trần Tiến Thanh
 • Họ tên : Trần Tiến Thanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 4 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 4 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 21 tháng 06 năm 2019 đến ngày 13 tháng 01 năm 2020 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HTN 266,800 0.3 31/12/2022 4
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HTN
   266,800
   0.3%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   4

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HTN 28/06/2022 - 27/07/2022 500,000 27/07/2022 266,800