Trần Văn Hóa


Trần Văn Hóa
  • Họ tên : Trần Văn Hóa
  • Năm sinh : 08/04/1974
  • Cư trú : Khối phố 7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Số CMND : 183311235
  • Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Quá trình học tập:
  • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
  • + 6/2015 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó GĐ Công ty cồ phần cấp nước Hà Tĩnh
  • + 11/2013-5/2015: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh
  • 10/2003-10/2013: Nhân viên Công ty Điện lực Hà Tĩnh

Chức vụ hiện tại