Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (HTW - OTC)

10 0 (0%) Cập nhật: 16:00 05/07/2023
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu10 / 10
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D10 - 10
 • Thấp - Cao 52T10 - 10
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Dịch vụ tiện ích
 • Vốn hóa386.11 Tỷ
 • CP Lưu hành38,610,898
 • P/E34.05
 • EPS293.72
 • P/B1.78
 • PS2.45
 • BVPS5.61
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 1/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh tiền thân là Nhà máy nước Thị xã Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1177/1990/QĐ-ƯB ngày 30/5/1990 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Những năm đầu mới tái lập tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Hà Tĩnh là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh lể của tỉnh, tuy nhiên điều kiện cơ sở vật chẩt, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, hệ thống cấp nước cho sinh hoạt của nhân dân Thị xã lúc đó còn chưa có dây chuyền công nghệ xử lý. Để phù hợp với quy mô phát triển của ngành nước và tăng cường công tác quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất và đời sống ngày càng tăng của thị xã Hà Tĩnh và các vùng phụ cận, ngày 24/01/1997, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty cấp nước Hà Tĩnh. Công ty là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động công ích có chức năng, nhiệm vụ: sản xuất và cung cấp nước sạch cho nhu cẩu sinh hoạt, sàn xuất công nghiệp, dịch vụ, an sinh xã hội, tại trung lâm văn hóa chính trị và các vùng phụ cận thị xã Hà Tĩnh. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triền, thị xã Hà Tĩnh mà nay là thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều bước phát triển nổi bật xứng đáng với vị tri trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh. Cùng với sự phát triển cúa thành phố Hà Tĩnh, Công ty cấp nước Hà Tĩnh ngày càng được xây dựng vả mở rộng phạm vi hoạt động tới địa bàn 8 huyện thị trong tinh bao gồm: Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên.

Năm 2010, để đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, ƯBND tinh đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 chuyển dổi Công ty cấp nước Hà 'lình thành công ty TNHH Một thành viên cấp nưởc và Xây dựng Hà Tĩnh. Công ty dược cấp Giấy chửng nhận dăng ký’ kinh doanh và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình mới kề từ ngày 01/7/2010. Đây là mốc đánh dẩu sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp nước sạch. 

Trong mô hình hoạt động mới, doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các khách hàng cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình cũng như tranh thù sự hỗ trợ từ các nguồn vốn ưong nước và quổc tế nhằm xây dựng công ty và góp phần phát triển, nâng cao tiềm năng và vị thế của Công ty TNHH Một thành viên cấp nước và Xây dụng Hà Tĩnh. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công tv đã gặp không ít khó khăn về vốn, thiết bị nhưng đã phát huy tính chù động sáng tạo, khắc phục khó khăn nên vẫn đảm bảo sản xuất kinh doanh, cung cấp nước sạch cho địa bàn toàn tinh. 

Cùng sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như sự quan tàm, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, đến 30/6/2016 Công ty có 10 nhà máy sản xuất nước sạch với tổng công suất 58.100m3/ngày dêm, dang phục vụ cấp nước sạch cho hơn 57.771 hộ khách hàng trên địa bàn toàntỉnh và duy trì, đảm bảo công ăn việc làm cho gần 373 cán bộ công nhân viên.Ngày 26/02/2013, Công ty đã thực hiện Quyết định sổ 540/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh.

Ngành nghề kinh doanh chính

 

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Sản xuất máy chuvên dụng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỳ thuật có liên quan
 • Xây dựng nhà các loại
 • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

 

Ngành cấp thoát nước tại Việt Nam có sự phân chia về địa bàn hoạt động khá rõ rệt. Do đó, doanh nghiệp thuộc địa phương nào sẽ là nhà cung cấp chính cho địa phương đó. Việc này cũng liên quan đến nguồn nước, giá thành vận chuyển, đặc thù dân cư sinh sống. Công ty là đơn vị hoạt động chính ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cũng là nhà cung cấp nước sạch sinh hoạt chiếm thị phần lớn nhất tại Tỉnh. Sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội và toàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động và dần chiếm lĩnh toàn thị trường của tỉnh và tiềm năng vươn ra một số địa phương lân cận.

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh tiền thân là Nhà máy nước Thị xã Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 1177/1990/QĐ-ƯB ngày 30/5/1990 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Những năm đầu mới tái lập tỉnh Hà Tĩnh, thị xã Hà Tĩnh là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh lể của tỉnh, tuy nhiên điều kiện cơ sở vật chẩt, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, hệ thống cấp nước cho sinh hoạt của nhân dân Thị xã lúc đó còn chưa có dây chuyền công nghệ xử lý. Để phù hợp với quy mô phát triển của ngành nước và tăng cường công tác quản lý, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất và đời sống ngày càng tăng của thị xã Hà Tĩnh và các vùng phụ cận, ngày 24/01/1997, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc thành lập Công ty cấp nước Hà Tĩnh. Công ty là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động công ích có chức năng, nhiệm vụ: sản xuất và cung cấp nước sạch cho nhu cẩu sinh hoạt, sàn xuất công nghiệp, dịch vụ, an sinh xã hội, tại trung lâm văn hóa chính trị và các vùng phụ cận thị xã Hà Tĩnh. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triền, thị xã Hà Tĩnh mà nay là thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều bước phát triển nổi bật xứng đáng với vị tri trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của tỉnh. Cùng với sự phát triển cúa thành phố Hà Tĩnh, Công ty cấp nước Hà Tĩnh ngày càng được xây dựng vả mở rộng phạm vi hoạt động tới địa bàn 8 huyện thị trong tinh bao gồm: Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Hồng Lĩnh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên.

Năm 2010, để đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, ƯBND tinh đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 chuyển dổi Công ty cấp nước Hà 'lình thành công ty TNHH Một thành viên cấp nưởc và Xây dựng Hà Tĩnh. Công ty dược cấp Giấy chửng nhận dăng ký’ kinh doanh và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình mới kề từ ngày 01/7/2010. Đây là mốc đánh dẩu sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đang thực hiện trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp nước sạch. 

Trong mô hình hoạt động mới, doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm các khách hàng cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình cũng như tranh thù sự hỗ trợ từ các nguồn vốn ưong nước và quổc tế nhằm xây dựng công ty và góp phần phát triển, nâng cao tiềm năng và vị thế của Công ty TNHH Một thành viên cấp nước và Xây dụng Hà Tĩnh. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công tv đã gặp không ít khó khăn về vốn, thiết bị nhưng đã phát huy tính chù động sáng tạo, khắc phục khó khăn nên vẫn đảm bảo sản xuất kinh doanh, cung cấp nước sạch cho địa bàn toàn tinh. 

Cùng sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, cũng như sự quan tàm, tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, đến 30/6/2016 Công ty có 10 nhà máy sản xuất nước sạch với tổng công suất 58.100m3/ngày dêm, dang phục vụ cấp nước sạch cho hơn 57.771 hộ khách hàng trên địa bàn toàntỉnh và duy trì, đảm bảo công ăn việc làm cho gần 373 cán bộ công nhân viên.Ngày 26/02/2013, Công ty đã thực hiện Quyết định sổ 540/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên cấp nước và Xây dựng Hà Tĩnh.

Ngành nghề kinh doanh chính

 

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Sản xuất máy chuvên dụng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỳ thuật có liên quan
 • Xây dựng nhà các loại
 • Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá
 • Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

 

 • Trụ sở: Số 01 đường Nguyễn Hoành Từ - P. Đại Nài - TP. Hà Tĩnh - T. Hà Tĩnh
 • Điện thoại: (84.239) 368 5868
 • Email: capnuochatinh@gmail.com
 • Website: http://www.capnuochatinh.vn
 • Tổng nhân sự: 462
 • Mã số kinh doanh: 3000101973
 • Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Vinh
 • Đại diện công bố thông tin: Trần Anh Lương
 • Niêm yết lần đầu: 14/12/2016
 • KLCP Niêm yết: 20,400,893
 • KLCP Lưu hành: 38,610,898

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HTW đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
HTW đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS