Lê Ngọc Vinh


Lê Ngọc Vinh
  • Họ tên : Lê Ngọc Vinh

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 30 tháng 06 năm 2012 đến ngày 14 tháng 04 năm 2016 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
  • Từ ngày 31 tháng 01 năm 2013 đến ngày 22 tháng 04 năm 2016 : Công bố thông tin Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3
  • Từ ngày 12 tháng 04 năm 2019 đến ngày 22 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Chức vụ hiện tại