Tống Duy Minh


Tống Duy Minh
  • Họ tên : Tống Duy Minh
  • Cư trú : Thới Hòa 2, Thới Thuận, Thốt Nốt, TP.Cần Thơ

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 05 tháng 06 năm 2017 đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Việt An
  • Từ ngày 01 tháng 08 năm 2020 đến ngày 18 tháng 08 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt An

Chức vụ hiện tại