Lê Nam Hải


Lê Nam Hải
 • Họ tên : Lê Nam Hải
 • Năm sinh : 17/07/1971
 • Nguyên quán : Hải Dương
 • Số CMND : 022341792
 • Trình độ : Cử nhân Tài chính - Kế toán
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.97 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.97 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính - Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1993 đến năm 1997 : Nhân viên Tín dụng- Ngân hàng Quế Đô
 • Từ năm 1998 đến năm 2006 : Kiểm toán viên- CN Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán AASC
 • Từ năm 2007 đến ngày 19 tháng 04 năm 2012 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Hùng Vương
 • Từ ngày 19 tháng 04 năm 2012 đến ngày 07 tháng 04 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương
 • Từ năm 2007 : Phó Giám đốc Chi nhánh Tp. HCM- CN Công ty Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán AASC

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVG 694,633 0.31 31/12/2019 0.97
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVG
   694,633
   0.31%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.97

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Nam Thành

Em trai HVG 4,086,689 31/12/2019 5.72

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HVG 06/11/2018 - 05/12/2018 694,633 06/11/2018 694,633