Văn Đình Hoan


Văn Đình Hoan
 • Họ tên : Văn Đình Hoan
 • Năm sinh : 20/04/1966
 • Nguyên quán : Xã Quảng Thái, Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
 • Cư trú : Tổ 12, Phố Long Châu Sa, Thọ Sơn, TP Việt Trì, Phú Thọ
 • Số CMND : 130917523
 • Trình độ : - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh- Kỹ sư Công nghệ hóa
 • Tổng tài sản cá nhân : 7.16 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 143.42 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Công nghệ hóa
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1990 đến tháng 05 năm 1991 : Công nhân sản xuất - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 06 năm 1991 đến tháng 03 năm 1993 : Kỹ thuật viên - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 04 năm 1993 đến tháng 12 năm 1996 : Trưởng ca sản xuất - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 09 năm 1998 : Điều độ sản xuất - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 12 năm 2002 : Kỹ thuật viên - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 05 năm 2009 : P. Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty CP hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 05 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 : Trợ lý TGĐ - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 06 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 : Quản đốc phân xưởng - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ tháng 01 năm 2010 đến ngày 07 tháng 04 năm 2012 : Phó TGĐ - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Đến ngày 07 tháng 04 năm 2012 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì
 • Từ ngày 07 tháng 04 năm 2012 đến ngày 13 tháng 04 năm 2013 : Chủ tich HĐQT - Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ ngày 13 tháng 04 năm 2013 đến ngày 24 tháng 05 năm 2014 : Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP Hóa chất Việt Trì
 • Từ ngày 24 tháng 05 năm 2014 : TGĐ Công ty CP hóa chất Việt Trì

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVT 115,560 1.05 05/01/2024 7.16
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVT
   115,560
   1.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/01/2024
   7.16

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVT 2,197,612 20% 07/2022 136.25
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVT
   2,197,612
   20%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 07/2022
   136.25

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đặng Thị Thu Hiền

Vợ HVT 100,003 05/01/2024 6.2

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HVT 06/04/2015 - 26/04/2015 50,000 26/04/2015 50,000
 • Đã mua HVT 29/08/2012 - 26/09/2012 10,000 26/09/2012 7,900
 • Đã mua HVT 02/10/2011 - 27/11/2011 10,000 27/11/2011 5,500