Phạm Thị Bích Hà


Phạm Thị Bích Hà
 • Họ tên : Phạm Thị Bích Hà
 • Năm sinh : 11/01/1975
 • Nguyên quán : Ninh Bình
 • Nơi sinh : Tuyên Quang
 • Cư trú : Tổ 21 phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ 04/2016 - nay: Trưởng BKS Công ty Cổ phần Lilama 45.3
 • Từ 01/2011 - 04/2016: Phó phòng TC-KT - Công ty Cổ phần Lilama 45.3
 • Từ 10/1998 - 12/2010: Nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Lilama 45.3

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 L43 1,700 0.05 08/02/2023 0
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   L43
   1,700
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 08/02/2023
   0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán L43 09/01/2023 - 07/02/2023 2,000 07/02/2023 300