Trương Thị Phượng Linh


Trương Thị Phượng Linh
 • Họ tên : Trương Thị Phượng Linh
 • Nguyên quán : Long An
 • Trình độ : Cử nhân Tài chính - Kế toán
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.07 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.07 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính - Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ hiện tại : Thành viên BKS, Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LAF 4,500 0.03 30/06/2021 0.07
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LAF
   4,500
   0.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   0.07