Trần Duyên Tùng


Trần Duyên Tùng
  • Họ tên : Trần Duyên Tùng
  • Năm sinh : 22/03/1977
  • Nguyên quán : Nam Hà, Nam Định
  • Cư trú : Số 34, đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
  • Số CMND : 080941194

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 05 tháng 10 năm 2018 đến ngày 05 tháng 06 năm 2021 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Hồng Phong
  • Từ tháng 10 năm 2018 : Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong

Chức vụ hiện tại