Bùi Đình Quý


Bùi Đình Quý
 • Họ tên : Bùi Đình Quý
 • Năm sinh : 28/10/1955
 • Cư trú : 125B Tôn Thất Thuyết, P.15, Quận 4, TPHCM
 • Tổng tài sản cá nhân : 15.11 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 15.11 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 09 tháng 06 năm 2011 đến ngày 20 tháng 04 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MHC 1,676,715 4.05 07/08/2019 15.11
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MHC
   1,676,715
   4.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 07/08/2019
   15.11

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán MHC 18/03/2014 - 17/04/2014 550,000 01/01/0001 0
 • Đã bán MHC 12/03/2014 - 10/04/2014 1,400,000 12/03/2014 1,400,000
 • Đăng ký mua MHC 09/02/2014 - 06/03/2014 500,000 06/03/2014 0
 • Đăng ký mua MHC 24/12/2013 - 22/01/2014 500,000 22/01/2014 0
 • Đăng ký mua MHC 17/11/2013 - 16/12/2013 500,000 16/12/2013 0
 • Đăng ký mua MHC 09/10/2013 - 07/11/2013 500,000 07/11/2013 0
 • Đã mua MHC 05/09/2013 - 03/10/2013 500,000 05/09/2013 22,500
 • Đăng ký mua MHC 31/07/2013 - 29/08/2013 500,000 29/08/2013 0
 • Đăng ký mua MHC 24/06/2013 - 23/07/2013 500,000 25/07/2013 0
 • Đăng ký mua MHC 20/05/2013 - 18/06/2013 500,000 18/06/2013 0