Phạm Minh Tuấn


Phạm Minh Tuấn
 • Họ tên : Phạm Minh Tuấn
 • Trình độ : Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính
 • Tổng tài sản cá nhân : 54.66 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 54.66 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Monash, Úc - Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính
 • Thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
Quá trình làm việc:
 • Từ 2005 - 2010: Chuyên viên kiểm toán cao cấp của PWC Canada
 • Từ 2010 - 2011: Quản lý về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Sears Canada
 • Từ 2011- 2013: Phó CT tại Citibank Canada
 • Từ 2013: Quản lý tài chính cao cấp tại bank of montreal
 • Từ 26/05/2017: Thành viên HĐQT độc lập CTCP Bamboo Capital 
 • 26/05/2017 - 27/06/2020: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital.
 • 15/11/2017 - 30/06/2018: Đại diện công bố thông tin CTCP Điện Lực Khánh Hòa.
 • Từ 31/12/2018: Đại diện công bố thông tin CTCP Bamboo Capital.
 • Từ 27/06/2020: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital.
 • 26/05/2017 - 27/06/2020: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital 


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BCG 6,121,497 1.15 08/08/2023 54.66
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BCG
   6,121,497
   1.15%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 08/08/2023
   54.66

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán BCG 25/07/2023 - 23/08/2023 4,000,000 07/08/2023 4,000,000
 • Đã bán BCG - 0 13/01/2022 3,000,000
 • Đã mua BCG 09/07/2020 - 07/08/2020 200,000 06/08/2020 200,000
 • Đã mua BCG 08/12/2019 - 08/12/2019 100,000 08/12/2019 100,000
 • Đăng ký mua BCG 13/11/2019 - 12/12/2019 250,000 01/01/0001 0