Nguyễn Thanh Hùng


Nguyễn Thanh Hùng
 • Họ tên : Nguyễn Thanh Hùng
 • Năm sinh : 09/02/1978
 • Nguyên quán : Vĩnh Long
 • Trình độ : Cử nhân Ngôn ngữ Anh - Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
 • Tổng tài sản cá nhân : 92.92 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 119.8 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Cử nhân Ngôn ngữ Anh
 • Đại học Kinh tế TP.HCM - Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
Quá trình làm việc:
 • Từ 1995 - 1999: ĐH KHXH và NV TP HCM - Cử nhân Anh ngữ
 • Từ 09/1999 - 01/2007: Trưởng phòng Quản lý kênh phân phối CTCP DV Bưu chính viễn thông Sài Gòn (Saigon Postel)
 • Từ 02/2007 - 05/2008: Phó phòng môi giới, công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 • Từ 06/2008 - 01/2009: Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn, công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 • Từ 11/2009 - 01/2010: Phó TGĐ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 • Từ 2/2011 - 6/2012: TGĐ CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
 • Từ 07/2012: TGĐ CTCP Dịch vụ Hợp Điểm
 • Từ 10/2013 - 03/2015: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital
 • Từ 03/2015: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Bamboo Capital (BCG)
 • Từ 06/2014 : Thành viên HĐQT CTCP Quản lý quỹ Thăng Long
 • Từ 03/2014: Phó TGĐ CT TNHH MTV Đầu tư Phát triển Trường Thành Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam
 • Từ 04/2015: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD)
 • Từ 10/2015: Thành viên HĐQT độc lập CTCP Đầu tư và Phát triển dự án Hạ tầng Thái Bình Dương.
 • Từ 05/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Viet Golden Farm
 • Từ 01/2016: Thành viên BKS CTCP xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt
 • Từ 08/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP năng lượng BCG Băng Dương
 • Từ 09/10/2017: Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD)
 • 31/10/2013 - 27/06/2020: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital.
 • Từ 19/06/2018: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải.
 • Từ 27/06/2020: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital.
 • Đến 10/05/2021: Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Mã CK: TCD).
 • Từ 15/04/2022: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TCD 4,925,184 1.61 14/08/2023 33.1
 • 2 BCG 6,697,213 0.84 07/08/2023 59.61
 • 3 SBS 32,000 0.02 05/04/2012 0.21
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TCD
   4,925,184
   1.61%
  • 2
   BCG
   6,697,213
   0.84%
  • 3
   SBS
   32,000
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 14/08/2023
   33.1
  • 07/08/2023
   59.61
  • 05/04/2012
   0.21

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 TCD 4,000,000 1.31% 05/2017 26.88
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   TCD
   4,000,000
   1.31%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/2017
   26.88

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Xuân Lan

Vợ BCG 5,039,037 07/08/2023 44.85

Nguyễn Xuân Lan

Vợ TCD 2,000,000 14/08/2023 13.44

Nguyễn Ngọc Đài Trang

Em gái BCG 11,566 31/12/2022 0.1

Phạm Thị Sự

Mẹ vợ BCG 1,263 31/12/2022 0.01

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán TCD 09/08/2023 - 07/09/2023 2,000,000 01/01/0001 0
 • Đã bán TCD 09/08/2023 - 07/09/2023 2,000,000 13/08/2023 2,000,000
 • Đã bán BCG 02/08/2023 - 31/08/2023 5,000,000 06/08/2023 5,000,000
 • Đã mua TCD - 07/06/2023 300,000 07/06/2023 300,000
 • Đã mua TCD 21/07/2022 - 1,490,000 21/07/2022 1,490,000
 • Đã mua BCG - 7,268,072 13/01/2022 7,268,072
 • Đã mua TCD 30/12/2020 - 03/02/2021 2,000,000 03/02/2021 2,000,000
 • Đã mua TCD 17/11/2019 - 16/12/2019 190,000 19/11/2019 190,000
 • Đã mua TCD 25/07/2019 - 23/08/2019 75,000 28/07/2019 75,000
 • Đã mua TCD 29/11/2018 - 28/12/2018 600,000 06/12/2018 600,000