Hồ Huy


Hồ Huy
 • Họ tên : Hồ Huy
 • Năm sinh : 22/04/1955
 • Nguyên quán : Thanh Hóa
 • Nơi sinh : Thành Hóa
 • Cư trú : 62 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM
 • Số CMND : 023141876

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Luật
Quá trình làm việc:
 • - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Du lịch Mai Linh
 • - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Mai linh Tây Nam Bộ
 • - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tập đoàn Mai Linh Đông Nam Bộ
 • - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Nam Trung Bộ Và Tây Nguyên
 • - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Đông Bắc Bộ
 • - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
 • Chức vụ nắm giữ hiện tại:
 • Từ 01/11/2007 đến nay : Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cty cổ phần Tập đoàn Mai Linh
 • Từ 2002-2007: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Mai Linh
 • Năm 1993: Sáng lập Mai Linh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
 • 1985-1993: công tác tại Saigon Tourist
 • 1981-1985: quản lý lao động tại Tiệp Khắc
 • 1980-1981: công tác tại Bộ Xây dựng
 • 1976-1980: Lưu học sinh tại Liên bang Nga
 • + Từ T12/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Hạ Long.
 • + Từ TI 1/2009 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Binh
 • + Từ TI 1/2009 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Nam Định.
 • + Từ TI0/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hưng Yên.
 • + Từ T10/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Phú Thọ.
 • + Từ TI0/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Thủ Đô
 • + Từ T9/2011 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên.
 • + Từ T6/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Phòng.
 • + Từ T4/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Bắc Giang.
 • + Từ T4/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Bẳc Ninh.
 • + Từ T3/2008 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hải Dương.
 • + Từ T3/2008 đển nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Tĩnh.
 • + Từ T3/2008 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Thanh Hóa.
 • + Từ T3/2008 đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An.
 • + Từ TI 1/2007 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam.
 • + Từ TI 1/2007 đển nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Vĩnh Phúc.
 • + Từ TI 1/2007 đến nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Mai Linh Ninh Bình.
 • + Từ T4/2001 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua MNC - 888,000 06/06/2013 888,000
 • Đã bán MNC 20/12/2012 - 17/01/2013 888,000 23/12/2012 888,000