Nguyễn Quốc Khánh


Nguyễn Quốc Khánh
  • Họ tên : Nguyễn Quốc Khánh
  • Năm sinh : Năm 1964
  • Nguyên quán : Quảng Nam
  • Nơi sinh : TP. Hồ Chí Minh
  • Trình độ : Cử nhân Kỹ thuật Hoá Học và Thực Phẩm - Cử nhân Quản trị kinh doanh - Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Quá trình học tập:

Đại học Bách Khoa TP.HCM - Cử nhân Kỹ thuật Hoá Học và Thực Phẩm

Đại học Kinh tế TP. HCM - Cử nhân Quản trị kinh doanh

Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM - Cử nhân Ngôn ngữ Anh

Quá trình làm việc:

Từ 1988 - 2003: Nhân viên và sau đó là Quản đốc sản xuất Nhà máy Sữa Thống Nhất, CTCP sữa Việt Nam

Từ 2003 - 2009: Giám đốc Nhà máy sữa Cần Thơ, CTCP Sữa Việt Nam;

Từ 2009: Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển CTCP Sữa Việt Nam

Từ 13/05/2019: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital.

Từ 13/05/2019: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital.

Từ 29/06/2019: Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

Từ 08/04/2022: Thành viên Ủy ban kiểm toán CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

Từ 13/05/2019: Thành viên HĐQT CTCP Bamboo Capital.

Từ 29/06/2019: Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

Từ 08/04/2022: Thành viên Ủy ban kiểm toán CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình ThạnhChức vụ hiện tại