Kou Kok Yiow


Kou Kok Yiow
 • Họ tên : Kou Kok Yiow
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.95 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.95 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BCG 330,480 0.06 31/12/2022 2.95
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BCG
   330,480
   0.06%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   2.95