Nguyễn Đình Thọ


Nguyễn Đình Thọ
 • Họ tên : Nguyễn Đình Thọ
 • Năm sinh : 01/05/1956
 • Nguyên quán : Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
 • Số CMND : 210332093
 • Tổng tài sản cá nhân : 30.37 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 30.37 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NTH 489,831 4.53 21/07/2021 30.37
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NTH
   489,831
   4.53%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 21/07/2021
   30.37

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua NTH 29/06/2021 - 20/07/2021 100,000 20/07/2021 51,000
 • Đã mua NTH 18/09/2019 - 14/10/2019 50,000 16/10/2019 25,100
 • Đã mua NTH 11/08/2019 - 09/09/2019 50,000 09/09/2019 29,900