Huỳnh Thị Kim Cúc


Huỳnh Thị Kim Cúc
 • Họ tên : Huỳnh Thị Kim Cúc
 • Năm sinh : 21/03/1977
 • Nguyên quán : Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
 • Số CMND : 211972683
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.66 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.66 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NTH 42,858 0.4 30/06/2021 2.66
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NTH
   42,858
   0.4%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   2.66

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Hoàng Liêm

Anh trai NTH 143,990 30/06/2021 8.93