Nguyễn Hữu Quang


Nguyễn Hữu Quang
 • Họ tên : Nguyễn Hữu Quang
 • Năm sinh : 09/08/1968
 • Nguyên quán : Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
 • Số CMND : 025101927
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.44 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.44 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NTH 23,177 0.21 05/01/2023 1.44
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NTH
   23,177
   0.21%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 05/01/2023
   1.44

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Phạm Thị Kim Chi

Vợ NTH 75,000 05/01/2023 4.65

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán NTH 26/12/2022 - 18/01/2023 75,000 04/01/2023 75,000
 • Đăng ký bán NTH 03/11/2022 - 30/11/2022 75,000 30/11/2022 0