Phạm Hùng


Phạm Hùng
 • Họ tên : Phạm Hùng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PSE 3,750,000 30% 07/2019 38.63
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PSE
   3,750,000
   30%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 07/2019
   38.63