Đỗ Thị Thúy


Đỗ Thị Thúy
 • Họ tên : Đỗ Thị Thúy
 • Cư trú : 81 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng
 • Số CMND : 031208028
 • Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Công bố thông tin Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PTS 475 0.01 30/06/2021 0
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PTS
   475
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2021
   0