Đặng Văn Thanh


Đặng Văn Thanh
 • Họ tên : Đặng Văn Thanh
 • Năm sinh : 18/12/1963
 • Nguyên quán : tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Cư trú : Số 1A kiệt 93 đường Bùi Thị Xuân, P. Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Số CMND : 190167710
 • Trình độ : - 12/12 N/A- Kỹ sư Xây dựng cầu đường- Trung cấp Lý luận chính trị

Quá trình học tập:
 • Trung cấp Lý luận chính trị
 • Kỹ sư Xây dựng cầu đường
 • 12/12 N/A
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 01 năm 1981 đến tháng 08 năm 1985 : Công nhân đường sắt cung đường Lăng Cô thuộc Xí nghiệp Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên
 • Từ tháng 09 năm 1985 đến tháng 12 năm 1988 : Học trường Giao thông Vận tải V, Nam Ô-Đà Nẵng
 • Từ tháng 01 năm 1989 đến tháng 03 năm 1993 : Cung trưởng cung đường Đá Bạc, Xí nghiệp Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên
 • Từ tháng 04 năm 1993 đến tháng 07 năm 2001 : Đội phó Đội Quản lý đường sắt V, Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên
 • Từ tháng 08 năm 2001 đến tháng 08 năm 2002 : Kỹ thuật viên, Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên
 • Từ tháng 09 năm 2002 đến tháng 10 năm 2007 : Đội trưởng Đội quản lý Đường sắt IV, Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên
 • Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 11 năm 2013 : Phó phòng TCCB-LĐ Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên
 • Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015 : Trưởng phòng TCCB-LĐ Công ty TNHH MTV QLĐS Bình Trị Thiên
 • Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 06 năm 2016 : TV HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
 • Từ tháng 07 năm 2016 đến nay : TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên

Chức vụ hiện tại