Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên (BTR - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên được hình thành và phát triển từ Khu đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ thành lập Khu ĐS Bình Trị Thiên số: 2000/TC-ĐS ngày 28/11/1976), sau đó đổi thành Đoạn cầu đường Bình Trị Thiên từ đó đến nay qua các lần thay đổi.
 • Ngày 31/12/1983, Tổng Cục đường sắt đổi tên Đoạn cầu đường Bình Trị Thiên thành Xí nghiệp quản lý đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ số 908 ĐS/TC ngày 31/12/1983), là một đơn vị vận doanh trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp VTĐS khu vực II, năm 1995 thực hiện QĐ số 46/QĐ/TTg chuyển đổi từ đơn vị Vận doanh sang đơn vị Sự nghiệp kinh tế).
 • Ngày 17/04/1998, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hàng Quyết định số 884/1998/QĐ-TCCB-LĐ về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích: Xí nghiệp quản lý đường sắt Bình Trị Thiên.
 • Ngày 20/03/2003 Bộ trưởng Bộ GTVT đổi tên thành Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ số 734/2003/QĐ-GTVT ngày 20/03/2003)
 • Ngày 29/06/2010 TCT Đường sắt Việt Nam chuyển Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên thành Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ số 711/QĐ-ĐS ngày 29/06/2010)
 • Ngày 10/12/2015, bán đấu giá cổ phần lần đầu tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc).
 • 26/12/2015 ĐHCĐ lần thứ nhất thành lập CTCP đường sắt Bình Trị Thiên.
 • Ngày 08/01/2016, CTCP đường sắt Bình Trị Thiên chính thức đi vào hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp CTCP với mã số doanh nghiệp: 3300269568 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thay đổi lần 2 với VĐL là 18.500.000.000 đồng.
 • Ngày 04/04/2016, Công ty được UBCKNN chấp nhận công ty đại chúng.
 • Ngày 19/05/2016, Công ty được TTLKCK Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 50/2016/GCNCP-VSD.
 • Ngày 26/08/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,000 đ/CP.
Ngành nghề kinh doanh chính:
    Bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt
    Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, dân dụng,
Địa bàn kinh doanh:
    Tập trung chủ yếu trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
Kinh nghiệm trên 40 năm trong lĩnh vực quản lý, xây dựng các công trình đường sắt chuyên cung cấp các dịch vụ giao nhận vận tải nội địa trên tàu chuyên tuyến của ngành, BTTR luôn ý thức được rằng khách hàng là trung tâm của dịch vụ của BTTR, và luôn cam kết mang tới khách hàng những dịch vụ tốt, giá cả cạnh tranh, an toàn và hiệu quả nhất với nhiệu tiện ích và dịch vụ gia tăng, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về vận chuyển, giao nhận hàng hóa của Quý khách hàng.
Quá trình hình thành và phát triển
 • Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên được hình thành và phát triển từ Khu đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ thành lập Khu ĐS Bình Trị Thiên số: 2000/TC-ĐS ngày 28/11/1976), sau đó đổi thành Đoạn cầu đường Bình Trị Thiên từ đó đến nay qua các lần thay đổi.
 • Ngày 31/12/1983, Tổng Cục đường sắt đổi tên Đoạn cầu đường Bình Trị Thiên thành Xí nghiệp quản lý đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ số 908 ĐS/TC ngày 31/12/1983), là một đơn vị vận doanh trực thuộc Xí nghiệp Liên hợp VTĐS khu vực II, năm 1995 thực hiện QĐ số 46/QĐ/TTg chuyển đổi từ đơn vị Vận doanh sang đơn vị Sự nghiệp kinh tế).
 • Ngày 17/04/1998, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hàng Quyết định số 884/1998/QĐ-TCCB-LĐ về việc thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích: Xí nghiệp quản lý đường sắt Bình Trị Thiên.
 • Ngày 20/03/2003 Bộ trưởng Bộ GTVT đổi tên thành Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ số 734/2003/QĐ-GTVT ngày 20/03/2003)
 • Ngày 29/06/2010 TCT Đường sắt Việt Nam chuyển Công ty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên thành Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên (QĐ số 711/QĐ-ĐS ngày 29/06/2010)
 • Ngày 10/12/2015, bán đấu giá cổ phần lần đầu tại CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc).
 • 26/12/2015 ĐHCĐ lần thứ nhất thành lập CTCP đường sắt Bình Trị Thiên.
 • Ngày 08/01/2016, CTCP đường sắt Bình Trị Thiên chính thức đi vào hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp CTCP với mã số doanh nghiệp: 3300269568 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp thay đổi lần 2 với VĐL là 18.500.000.000 đồng.
 • Ngày 04/04/2016, Công ty được UBCKNN chấp nhận công ty đại chúng.
 • Ngày 19/05/2016, Công ty được TTLKCK Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 50/2016/GCNCP-VSD.
 • Ngày 26/08/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10,000 đ/CP.
Ngành nghề kinh doanh chính:
    Bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt
    Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, dân dụng,
Địa bàn kinh doanh:
    Tập trung chủ yếu trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
 • Trụ sở: Số 18 đường Bảo Quốc - P. Phường Đúc - Tp. Huế - T. Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: (84.234) 388 4100
 • Email: ctqldsbinhtrithien@gmail.com
 • Website: http://www.dsbinhtrithien.vn
 • Tổng nhân sự: 577
 • Mã số kinh doanh: 3300269568
 • Đại diện pháp luật: Lê Hồng Hải
 • Đại diện công bố thông tin: Trương Thị Mai
 • Niêm yết lần đầu: 26/08/2016
 • KLCP Niêm yết: 1,850,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
BTR đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
BTR đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS