Hồ Hương


Hồ Hương
 • Họ tên : Hồ Hương
 • Năm sinh : 20/05/1969
 • Nguyên quán : Đại Nghĩa – Đại Lộc – Quảng Nam
 • Cư trú : 157 Lê Thanh Nghị, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
 • Số CMND : 201022122
 • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 09 năm 1993 đến tháng 08 năm 1996 : Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật, Công ty Xây dựng Công trình 512
 • Từ tháng 08 năm 1996 đến tháng 07 năm 1997 : Phó trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng, Công ty Xây dựng Công trình 512
 • Từ tháng 07 năm 1997 đến tháng 07 năm 2004 : Kỹ thuật viên phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, BQL Dự án ĐTX D Công trình GTCC Đà Nẵng
 • Từ tháng 07 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005 : Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, BQL Dự án ĐTXD Công trình GTCC Đà Nẵng
 • Từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 05 năm 2010 : Phó giám đốc Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng
 • Từ tháng 05 năm 2010 đến tháng 06 năm 2014 : Trưởng ban, Ban QLDA Hạ tầng giao thông Đô thị Đà Nẵng
 • Từ tháng 06 năm 2014 đến tháng 05 năm 2016 : Trưởng ban, Ban QLDA xây dựng số 2 tp. Đà Nẵng
 • Từ tháng 05 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016 : Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng, Công nghiệp Đà Nẵng
 • Từ tháng 11 năm 2016 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
 • Từ tháng 11 năm 2016 đến ngày 29 tháng 10 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
 • Từ tháng 11 năm 2016 : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DNN 12,188,476 21.03% 07/2017 2.44
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DNN
   12,188,476
   21.03%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 07/2017
   2.44