Võ Thị Hòa


Võ Thị Hòa
  • Họ tên : Võ Thị Hòa
  • Năm sinh : 21/03/1976
  • Cư trú : 48 Thanh Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
  • Số CMND : 201243746

Quá trình làm việc:
  • + 4/2018- nay: Kiểm soát viên không chuyên trách – Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng
  • + 7/2015 – nay: MTrưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp- Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính - Bí thư Chi bộ Tài chính Doanh nghiệp
  • + 4/2010 – 6/2015: Phó trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp - Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính- Bí thư Chi bộ Tài chính HCSN - Ủy viên BCH Công đoàn – Trưởng Ban nữ công
  • + 6/2003 - 3/2010: Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  • + 9/1998 - 5/2003: Chuyên viên Phòng Quản lý Công sản - Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  • 11/1997 - 8/1998: Chuyên viên Thanh tra Tài chính - Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Chức vụ hiện tại