Nguyễn Xuân Hùng


Nguyễn Xuân Hùng
  • Họ tên : Nguyễn Xuân Hùng
  • Năm sinh : 06/06/1964
  • Nơi sinh : Hà Tĩnh
  • Cư trú : 1/42A Trần Văn Đang, phường 9, quận 3, TP.HCM
  • Số CMND : 024612713


Chức vụ hiện tại