Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn (DSS - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
Tiền thân của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn là Khu Đường sắt Sài Gòn-Mương Mán và đã mang nhiều tên gọi khác nhau như sau: 
 • Từ 30/4/1975 tiếp quản Ty ốc lộ hỏa xa chế độ cũ, đến tháng 9/1976;Từ 01/10/1976 đến tháng 12/1982: tên gọi là Khu đường sắt Sài Gòn-Đồng Nai;
 • Từ tháng 12/1982 đến tháng 12/1983: tên gọi là Đoạn cầu đường Sài Gòn –Mương Mán;
 • Từ tháng 01/1984 đến tháng 6/1996: tên gọi là Xí nghiệp Quản lý Đường Sắt Sài Gòn Mương Mán;
 • Từ tháng 6/1996 đến tháng 3/2003: tên gọi là Xí nghiệp Quản lý Đường Sắt Sài Gòn;Từ tháng 3/2003 đến tháng 9/2010: tên gọi là Công Ty Quản Lý Đường Sắt Sài Gòn. 
 • Từ tháng 9/2010 đến tháng 01/2016: tên gọi là Công Ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Sài Gòn;
 • Ngày 30/10/2015, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 3891/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Sài Gòn thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
 • Ngày 02/02/2016: Công ty hoàn thành việc cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0301072382 do Sở kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần 1 ngày 02/02/2016, với mức vốn điều lệ là 20.450.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống KCHT Đường sắt Quốc gia; 
 • Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn giao thông đường sắt; 
 • Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; 
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt; 
 • Và các ngành nghề kinh doanh khác. 
Ngành Đường sắt có 15 đơn vị là công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt và một số công ty cổ phần xây lắp. Nếu so sánh thì Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Sài Gòn có quy mô sản xuất, công nghệ, thiết bị và lao động lớn trong khối quản lý kết cấu hạ tầng nên có nhiều thuận lợi. So với các đơn vị khác trong ngành đường sắt thì Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Sài Gòn quy mô trung bình, nên có vị thế nhỏ trong ngành Đường sắt.
Quá trình hình thành và phát triển:
Tiền thân của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn là Khu Đường sắt Sài Gòn-Mương Mán và đã mang nhiều tên gọi khác nhau như sau: 
 • Từ 30/4/1975 tiếp quản Ty ốc lộ hỏa xa chế độ cũ, đến tháng 9/1976;Từ 01/10/1976 đến tháng 12/1982: tên gọi là Khu đường sắt Sài Gòn-Đồng Nai;
 • Từ tháng 12/1982 đến tháng 12/1983: tên gọi là Đoạn cầu đường Sài Gòn –Mương Mán;
 • Từ tháng 01/1984 đến tháng 6/1996: tên gọi là Xí nghiệp Quản lý Đường Sắt Sài Gòn Mương Mán;
 • Từ tháng 6/1996 đến tháng 3/2003: tên gọi là Xí nghiệp Quản lý Đường Sắt Sài Gòn;Từ tháng 3/2003 đến tháng 9/2010: tên gọi là Công Ty Quản Lý Đường Sắt Sài Gòn. 
 • Từ tháng 9/2010 đến tháng 01/2016: tên gọi là Công Ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Sài Gòn;
 • Ngày 30/10/2015, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 3891/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Sài Gòn thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
 • Ngày 02/02/2016: Công ty hoàn thành việc cổ phần hóa và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn theo Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0301072382 do Sở kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần 1 ngày 02/02/2016, với mức vốn điều lệ là 20.450.000.000 đồng.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Quản lý, khai thác, bảo trì, sửa chữa hệ thống KCHT Đường sắt Quốc gia; 
 • Tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn giao thông đường sắt; 
 • Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; 
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt; 
 • Và các ngành nghề kinh doanh khác. 
 • Trụ sở: Số 1 Nguyễn Thông - P. 9 - Q. 3 - Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84.28) 3931 7183
 • Email:
 • Website: http://saigonrailwayjsc.com
 • Tổng nhân sự: 679
 • Mã số kinh doanh: 0301072382
 • Đại diện pháp luật: Lê Đình Hà
 • Đại diện công bố thông tin: Lê Nghĩa Trung
 • Niêm yết lần đầu: 24/04/2017
 • KLCP Niêm yết: 2,045,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DSS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DSS đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS