Chu Minh Hoàng


Chu Minh Hoàng
 • Họ tên : Chu Minh Hoàng
 • Năm sinh : 08/02/1974
 • Nguyên quán : Lê Chân, Hải Phòng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVP 4,000,000 10% 06/2015 304
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVP
   4,000,000
   10%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 06/2015
   304