Nguyễn Văn Tăng


Nguyễn Văn Tăng
 • Họ tên : Nguyễn Văn Tăng
 • Năm sinh : 01/12/1969
 • Nơi sinh : Xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 • Cư trú : G26, BT07 Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội
 • Số CMND : 17002601
 • Trình độ : Cử nhân Luật Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Luật Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 10/2017 đến nay: Trung tá, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2, Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng
 • - Từ tháng 5/2017 đến 9/2017: Trung tá, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2, Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng
 • - Từ tháng 8/2013 đến 4/2017: Trung tá QNCN, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2, Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng
 • - Từ tháng 4/2012 đến 7/2013: Thiếu tá QNCN, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV 319.2, Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng
 • - Từ tháng 11/2011 đến 03/2012: Thiếu tá QNCN, Phó Giám đốc Xí nghiệp XDCTGT 319.2, Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng
 • - Từ tháng 02/2011 đến 10/2011: Thiếu tá QNCN, Phó Giám đốc Xí nghiệp XDCTGT 319.2, Công ty TNHH MTV 319, Quân khu 3
 • - Từ tháng 10/2010 đến 01/2011: Thiếu tá QNCN, Phó Giám đốc Chi nhánh Tây Bắc, Công ty TNHH MTV 319, Quân khu 3
 • - Từ tháng 3/2010 đến 9/2010: CNVQP, Phó Giám đốc Chi nhánh Tây Bắc, Công ty TNHH MTV 319, Quân khu 3
 • - Từ tháng 7/2007 đến 02/2010: CNVQP, Đội trưởng Đội 39, Xí nghiệp xây lắp và dạy nghề, Công ty xây dựng 319, Quân khu 3
 • - Từ tháng 02/2007 đến 6/2007: CNVQP, Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp xây lắp và dạy nghề, Công ty xây dựng 319, Quân khu 3
 • - Từ tháng 12/1995 đến 01/2007: LĐHĐ, Nhân viên Kế toán, Xí nghiệp xây lắp và dạy nghề, Công ty 319, Quân khu 3
 • Từ tháng 10/1987 đến 11/1995: Kế toán, Công ty dịch vụ giống cây trồng Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chức vụ hiện tại