Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 (DX2 - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH MTV 319.2 tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông 319.2 được thành lập ngày 02/11/2010 theo Quyết định số 4257/QD-BQP của Bộ Quốc phòng. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên sâu về lĩnh vực thi công xây dựng các công trình nhà các loại, đường sắt, đường bộ, công trình công ích, BOT, dò mìn,...
 • Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông 319.2 đổi tên thành Công ty TNHH MTV 319.2 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105870441 đăng ký lần đầu ngày 25/04/2012.
 • Ngày 25/11/2015, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 5048/QD-QBP về việc chuyển Công ty TNHH MTV 319.2 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thành Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 319.2. Ngày 26/05/2017, Công ty TNHH MTV 319.2 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gôn - Hà Nội (SHS) cho 12 nhà đầu tư tham gia, số cổ phần bán thành công là 297.000 cổ phần cho 11 nhà đầu tư với giá đấu thành công bình quân là 10.100 đồng/ cổ phần.
 • Theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu số 0105870441 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2012, thay đổi lần 2 ngày 10/10/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 319.2 có vốn điều lệ là 49.500.000.000 đồng .
 • Ngày 31/5/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận đăng ký Chứng khoán số 36/2018/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 4.950.000 cổ phiếu.
Lĩnh vực kinh doanh: 
 • Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xây dựng nhà các loại; 
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Công ty có thế mạnh trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, các công trình quốc phòng, dân dụng, công nghiệp với thiết bị hiện đại được nhập từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ.. Công ty đã xây dựng nhiều công trình quan trọng cho Bộ Quốc Phòng và là đơn vị được Tổng Công ty 319 tin tưởng và giao cho nhiều trọng trách trọng các dự án lớn của Tổng Công ty.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH MTV 319.2 tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng Công trình giao thông 319.2 được thành lập ngày 02/11/2010 theo Quyết định số 4257/QD-BQP của Bộ Quốc phòng. Từ khi thành lập đến nay, đơn vị được giao nhiệm vụ chuyên sâu về lĩnh vực thi công xây dựng các công trình nhà các loại, đường sắt, đường bộ, công trình công ích, BOT, dò mìn,...
 • Xí nghiệp Xây dựng công trình giao thông 319.2 đổi tên thành Công ty TNHH MTV 319.2 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105870441 đăng ký lần đầu ngày 25/04/2012.
 • Ngày 25/11/2015, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 5048/QD-QBP về việc chuyển Công ty TNHH MTV 319.2 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng thành Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 319.2. Ngày 26/05/2017, Công ty TNHH MTV 319.2 thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gôn - Hà Nội (SHS) cho 12 nhà đầu tư tham gia, số cổ phần bán thành công là 297.000 cổ phần cho 11 nhà đầu tư với giá đấu thành công bình quân là 10.100 đồng/ cổ phần.
 • Theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp lần đầu số 0105870441 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2012, thay đổi lần 2 ngày 10/10/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 319.2 có vốn điều lệ là 49.500.000.000 đồng .
 • Ngày 31/5/2018, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy Chứng nhận đăng ký Chứng khoán số 36/2018/GCNCP-VSD với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 4.950.000 cổ phiếu.
Lĩnh vực kinh doanh: 
 • Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là xây dựng nhà các loại; 
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; 
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
 • Trụ sở: Số 145/154 - Đường Ngọc Lâm - P. Ngọc Lâm - Q. Long Biên - Hà Nội
 • Điện thoại: (084.24) 3933 6202
 • Email:
 • Website: https://congty3192.com
 • Tổng nhân sự: 197
 • Mã số kinh doanh: 0105870441
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Phương
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Tường Phương
 • Niêm yết lần đầu: 04/07/2018
 • KLCP Niêm yết: 4,950,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
DX2 đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
DX2 đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS