Cao Xuân Hợp


Cao Xuân Hợp
  • Họ tên : Cao Xuân Hợp
  • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • Từ năm 2006 : Công tác tại Phòn TCKT Công ty Cổ phần Vật tư Nông Sản

Chức vụ hiện tại