Vũ Hoàng Lâm


Vũ Hoàng Lâm
 • Họ tên : Vũ Hoàng Lâm
 • Năm sinh : 31/10/1969
 • Nguyên quán : Quảng Ninh
 • Cư trú : Số 47 Đường Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.58 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.58 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 1987 đến năm 1996 : Nhân viên Cục Hải Quan, Hải Phòng
 • Từ năm 1996 đến năm 1998 : Sinh viên Quản trị Kinh doanh - Đại học Hàng Hải
 • Từ năm 1998 đến năm 2005 : Phụ trách Thị trường vận tải nội địa - Phòng Thị trường - Công ty Gemartrans CN Hải Phòng
 • Từ năm 2005 : Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh - Cảng Đình Vũ
 • Từ tháng 04 năm 2008 : Thành viên Ban Kiểm soát - Cảng Đình Vũ

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVP 7,600 0.02 31/12/2021 0.58
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVP
   7,600
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2021
   0.58

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Ngô Thị Luyên

Mẹ vợ DVP 78,000 31/12/2021 5.93

Cao Tiến Thụ

Bố vợ DVP 42,000 31/12/2021 3.19

Cao Thị Hương Giang

Vợ DVP 2,000 31/12/2021 0.15

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán DVP 01/04/2014 - 27/04/2014 40,000 02/04/2014 40,000