Nguyễn Tiến Dũng


Nguyễn Tiến Dũng
 • Họ tên : Nguyễn Tiến Dũng
 • Năm sinh : 28/09/1975
 • Nơi sinh : Vĩnh Phúc
 • Cư trú : Số 5, Tập thể Binh đoàn 12, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, Hà Nội
 • Số CMND : 011789018
 • Trình độ : Thạc sĩ Tài chính - Kế toán

Quá trình học tập:
 • Thạc sĩ Tài chính - Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 09 năm 1996 đến tháng 12 năm 2004 : Kế toán viên Công ty Thi công Cơ giới 144 - Bộ Quốc phòng
 • Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 09 năm 2006 : Trợ lý Kế toán Xí nghiệp 469 Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
 • Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 08 năm 2010 : Kế toán trưởng ban điều hành dự án Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn
 • Từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 07 năm 2012 : Phó TGĐ Công ty CP FLC Land, Phó TGĐ Công ty CP đầu tư tài chính Ninh Bắc
 • Từ tháng 07 năm 2012 đến tháng 06 năm 2013 : Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land, Trưởng BKS Công ty CP Tập đoàn FLC
 • Từ ngày 12 tháng 06 năm 2017 đến ngày 23 tháng 09 năm 2019 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone
 • Từ ngày 04 tháng 06 năm 2018 đến ngày 02 tháng 06 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone
 • Từ tháng 08 năm 2010 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Ninh Bắc
 • Từ tháng 08 năm 2010 : Trưởng BKS - CTCP Tập đoàn FLC
 • Từ tháng 06 năm 2013 : Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Liên doanh đầu tư quốc tế KLF
 • Từ tháng 05 năm 2014 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex
 • Từ tháng 04 năm 2016 : Phó TGĐ - CTCP Xây dựng Faros
 • Từ tháng 06 năm 2017 : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua AMD 03/10/2018 - 01/11/2018 200,000 25/10/2018 200,000