Nguyễn Thị Phương Thơm


Nguyễn Thị Phương Thơm
 • Họ tên : Nguyễn Thị Phương Thơm
 • Tổng tài sản cá nhân : 3.16 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 3.16 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 : Thành viên BKS Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 EPC 400,470 4.27 13/01/2020 3.16
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   EPC
   400,470
   4.27%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 13/01/2020
   3.16

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán EPC - 0 12/01/2020 1,500,000
 • Đăng ký bán EPC 27/06/2019 - 22/07/2019 1,500,000 22/07/2019 0