Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk (EPC - UPCoM)

8.5 0 (0%) Cập nhật: 16:00 16/04/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu8.5 / 8.5
 • Sàn - Trần7.23 - 9.77
 • Thấp - Cao 1D8.5 - 8.5
 • Thấp - Cao 52T0 - 17.9
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
 • Vốn hóa79.8 Tỷ
 • CP Lưu hành9,388,500
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B1.8
 • PSN/A
 • BVPS4.71
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cố phần cà phê Ea Pốk, nguyên là Nông trường cà phê Ea Pốk được thành lập sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước theo Quyết định số 199/QĐ-ƯB ngày 22/11/1976 của ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk. Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao trên địa bàn Tây nguyên.
 • Năm 1992, Công ty được úy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số 652/QĐ-UB ngày 27/10/1992 thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Nông trường cà phê Ea Pốk với số vốn pháp định nhà nước giao ban đẩu 6,275 tỷ đông. Trong đó vốn cổ định 4,526 tỷ đồng, vốn lưu động 1,749 tỷ đồng.
 • Năm 1998, Công ty được ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số: 3270/QĐ-UB ngày 31/12/1998 chuyển đổi Nông trường cà phê Ea Pốk thành công ty cà phê Ea Pốk với số vốn điều lệ 12,9 tỷ đồng.
 • Năm 2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 23/09/2010 phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty cà phê Ea Pốk thành Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk với số vốn điều lệ là 21,5 tỷ đồng.
 • Ngày 22/04/2016 UBND tỉnh ĐălcLăk ban hành Quyết định số 1130/QĐ-về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk.
 • Ngày 13/06/2018 UBND tỉnh ĐăkLăk ban hành quyêt định sô 1308/QĐ-về việc phê duyệt phương án cố phần hóa của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk và chuyển Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk thành công ty cổ phần.
 • Ngày 09/11/2018 Công ty cà phê Ea Pốk tổ chức đại hội cổ đông lần đầu thành lập Công ty cố phần cà phê Ea Pốk.
 • Ngày 19/11/2018 Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000183114 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐăkLăk cấp lần dầu ngày 10/06/1993, đăng ký thay đối lần thứ 7 ngày 19/11/2018.
Ngành nghề chính và địa bàn kinh doanh:
 • Trồng và chế biến xuất khâu cà phê;
 • Thu mua, chế biến cà phê, nông sản xuất khấu;
 • Chăn nuôi bò (bò thịt, bò giống, bò sữa);
 • Sản xuất và tiêu thụ phân vi sinh hữu cơ đa vi lượng;
Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk là một trong những doanh nghiệp cà phê đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty đã có vị thế vững chắc trên địa bàn tỉnh và thị trường xuất khẩu. Công ty là doanh nghiệp đầu tiên ở Tây Nguyên thực hiện tái canh cà phê, với kinh nghiệm và kết quả đạt được, mô hình tái canh cà phê của Công ty đã được UBND tỉnh Đắk Lắk lựa chọn để nhân rộng ra toàn tỉnh.
Quá trình hình thành và phát triển:
 • Công ty cố phần cà phê Ea Pốk, nguyên là Nông trường cà phê Ea Pốk được thành lập sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước theo Quyết định số 199/QĐ-ƯB ngày 22/11/1976 của ủy ban nhân dân tỉnh ĐắkLắk. Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao trên địa bàn Tây nguyên.
 • Năm 1992, Công ty được úy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số 652/QĐ-UB ngày 27/10/1992 thành lập doanh nghiệp nhà nước với tên gọi Nông trường cà phê Ea Pốk với số vốn pháp định nhà nước giao ban đẩu 6,275 tỷ đông. Trong đó vốn cổ định 4,526 tỷ đồng, vốn lưu động 1,749 tỷ đồng.
 • Năm 1998, Công ty được ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ký quyết định số: 3270/QĐ-UB ngày 31/12/1998 chuyển đổi Nông trường cà phê Ea Pốk thành công ty cà phê Ea Pốk với số vốn điều lệ 12,9 tỷ đồng.
 • Năm 2010 UBND Tỉnh Đắk Lắk ký Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 23/09/2010 phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty cà phê Ea Pốk thành Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk với số vốn điều lệ là 21,5 tỷ đồng.
 • Ngày 22/04/2016 UBND tỉnh ĐălcLăk ban hành Quyết định số 1130/QĐ-về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk.
 • Ngày 13/06/2018 UBND tỉnh ĐăkLăk ban hành quyêt định sô 1308/QĐ-về việc phê duyệt phương án cố phần hóa của Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk và chuyển Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pốk thành công ty cổ phần.
 • Ngày 09/11/2018 Công ty cà phê Ea Pốk tổ chức đại hội cổ đông lần đầu thành lập Công ty cố phần cà phê Ea Pốk.
 • Ngày 19/11/2018 Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000183114 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ĐăkLăk cấp lần dầu ngày 10/06/1993, đăng ký thay đối lần thứ 7 ngày 19/11/2018.
Ngành nghề chính và địa bàn kinh doanh:
 • Trồng và chế biến xuất khâu cà phê;
 • Thu mua, chế biến cà phê, nông sản xuất khấu;
 • Chăn nuôi bò (bò thịt, bò giống, bò sữa);
 • Sản xuất và tiêu thụ phân vi sinh hữu cơ đa vi lượng;
 • Trụ sở: Km 14 - Tỉnh lộ 8 - Thị trấn Ea Pốk - H. Cư M'gar - T. Đắk Lắk
 • Điện thoại: (84.262) 353 0281
 • Email: Eapokcoffee@gmail.com
 • Website: https://eapokcafe.com/
 • Tổng nhân sự: 648
 • Mã số kinh doanh: 6000183114
 • Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hùng
 • Đại diện công bố thông tin:
 • Niêm yết lần đầu: 03/10/2018
 • KLCP Niêm yết: 9,388,500
 • KLCP Lưu hành: 9,388,500

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
EPC đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
EPC đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS