Trần Hữu Hạnh


Trần Hữu Hạnh
 • Họ tên : Trần Hữu Hạnh
 • Năm sinh : 30/01/1967
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.25 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 6.68 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh doanh thương mại
Quá trình làm việc:
 • + 10/2012 - nay: Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.
 • + 7/2011 - 9/2012: Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội tại An Giang Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.
 • + 9/2006 - 6/2011: Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực-Thực phẩm Hà Nội Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.
 • + 4/2005 - 8/2006: Phó trưởng phòng Kinh doanh thị trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội
 • + 4/2001 - 3/2005: Cán bộ Kinh doanh Thị trường Công ty Lương thực Hà Nội.
 • 11/1984 - 3/2001: Cán bộ thuộc Sở Lương thực Hà Nội Sở Lương thực Hà Nội

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 FHN 18,100 0.6 31/12/2022 0.25
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   FHN
   18,100
   0.6%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.25

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 FHN 459,000 15.3% 12/2017 6.43
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   FHN
   459,000
   15.3%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 12/2017
   6.43