Bùi Thị Thu Thủy


Bùi Thị Thu Thủy
 • Họ tên : Bùi Thị Thu Thủy
 • Năm sinh : 14/09/1980
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.03 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.03 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 4/2017 - nay: Thành viên ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội
 • + 3/2014 - 3/2017: Phụ trách kế toán Chi nhánh Kinh doanh lương thực thực phẩm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội
 • 7/2007 - 2/2014: Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 FHN 2,000 0.07 25/09/2017 0.03
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   FHN
   2,000
   0.07%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 25/09/2017
   0.03