Trần Thị Kim Thoa


Trần Thị Kim Thoa
 • Họ tên : Trần Thị Kim Thoa
 • Tổng tài sản cá nhân : 64.26 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 64.26 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 GSM 2,856,200 10 09/08/2019 64.26
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   GSM
   2,856,200
   10%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/08/2019
   64.26

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký mua GSM 29/07/2019 - 27/08/2019 2,856,200 01/01/0001 0
 • Đã mua GSM 29/07/2019 - 27/08/2019 2,856,200 08/08/2019 2,856,200