Đào Thị Sơn


Đào Thị Sơn
 • Họ tên : Đào Thị Sơn
 • Năm sinh : 06/12/1971
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Số 154B Thụy Khuê - Phường Thụy Khuê - Quận Tây Hồ - Hà Nội.
 • Số CMND : 011493620
 • Trình độ : Cử nhân Kế toán

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • + 26/04/2019 đến nay: Thành viên HĐQT - Phụ trách phòng KH - KD - XNK Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê
 • + 07/2018-25/04/2019: Phụ trách phòng KH - KD - XNK Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê
 • + 10/2017-06/2018: Phó phòng KH Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê
 • + 10/2015-09/2017: Phó phòng TC - HC Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê
 • + 12/2012-09/2015: Nhân viên Phòng TC - HC Công ty Giầy Thụy Khuê
 • + 05/2012-11/2012: Nhân viên phòng KH Công ty Giầy Thụy Khuê
 • + 10/2009-30/04/2012: Nhân viên thống kê Công ty Giầy Thụy Khuê
 • 01/1993-09/2009: Nhân viên Công ty Giầy Thụy Khuê
 • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2019 đến ngày 19 tháng 05 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê

Chức vụ hiện tại