Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khê (GTK - OTC)

0 0 (0%) Cập nhật: 00:00 01/01/0001
Sàn: OTC
 • Mở cửa/Tham chiếu0 / 0
 • Sàn - Trần0 - 0
 • Thấp - Cao 1D0 - 0
 • Thấp - Cao 52T0 - 0
 • KLGD0
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Hàng tiêu dùng và trang trí
 • Vốn hóaN/A
 • CP Lưu hành0
 • P/ENaN
 • EPSNaN
 • P/BNaN
 • PSN/A
 • BVPSNaN
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH Một thành viên Giầy Thụy Khuê là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền thân là Xí nghiệp X30 được thành lập từ tháng 1/1957 thuộc Cục quân nhu - Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng. Đen năm 1961 theo chủ trương phát triển công nghiệp của Thủ đô Hà Nội, Xí nghiệp X30 được Cục quân nhu bàn giao về Sở công nghiệp và Thủ công nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội.
 • Năm 1962, sau khi Sở công nghiệp và thủ công nghiệp Hà Nội sáp nhập Xí nghiệp Giầy vải kiến thiết vào X30 và chính thức quyết định đổi tên từ Xí nghiệp X30 thành Nhà máy Cao su Thụy Khuê.
 • Đầu những năm 1970, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp Thủ Đô, Xưỏng sản xuất mũ được tách riêng, Xí nghiệp giầy Văn hương được sáp nhập vào nhà máy, đồng thời Nhà máy cao su Thụy Khuê được đổi thành Xí nghiệp Giầy vải Hà Nội.
 • Đầu năm 1989, theo quyết định số 93/QĐ-UB ngày 07/01/1989 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Giầy vải Hà Nội mang tên Xí nghiệp Giầy vải Thụy Khuê.
 • Năm 1993, thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-UB ngày 08/07/1993 của UBND thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Giầy vải Thụy Khuê được đổi thành Công ty Giầy Thụy Khuê thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội.
 • Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Công ty Giầy Thụy Khuê chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên giầy Thụy Khuê theo Quyết định số 189/2004/QĐ ngày 17/12/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH.
 • Thực hiện quyết định số 6182/QĐ-UB ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Giầy Thụy Khuê chuyển tên thành Công ty TNHH một thành viên Giầy Thụy Khuê.
 • Thực hiện quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 03/08/2015 của UBND Thành phổ Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giầy Thụy Khuê thành Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê.
 • Ngày 13/02/2015, Công ty TNHH MTV Giầy Thụy Khuê thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) thông qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổng số cổ phần bán được là 4.649.500 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 13.957,9 đồng/cổ phần.
 • Ngày 01/10/2015, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê theo quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 03/08/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.
 • Ngày 19/11/2019, Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2019/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là GTK, số lượng chứng khoán đăng ký là 7.700.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Sản xuất giầy dép
 • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
 • Sửa chữa giầy, dép, hàng da và giả da
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị ngành dệt và da giầy
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị nghành dệt và da giầy
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao
 • Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu may mác và giầy dép Bán buôn hóa chất công nghiệp cho nghành công nghiệp dệt, may, da giầy
 • Bán lẻ hàng may mặc, giầy dép, hàng da và giả da trong các của hàng chuyên doanh
 • Đại lý, mội giới, đấu giá
 • Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm hóa chất phục vụ ngành da giầy, may mặc
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
 • ...
Công ty là doanh nghiệp được thành lập gần 70 năm. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đa dạng hóa sản phẩm đưa ra nhiều mẫu mã đẹp, phù hợp với thị thiếu của người tiêu dùng và mỏ rộng hợp tác sản xuất các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp để nâng cao hiệu quản sản xuất kinh doanh. Do vậy, doanh thu hàng năm đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
Lịch sử hình thành và phát triển:
 • Công ty TNHH Một thành viên Giầy Thụy Khuê là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tiền thân là Xí nghiệp X30 được thành lập từ tháng 1/1957 thuộc Cục quân nhu - Tổng cục hậu cần - Bộ quốc phòng. Đen năm 1961 theo chủ trương phát triển công nghiệp của Thủ đô Hà Nội, Xí nghiệp X30 được Cục quân nhu bàn giao về Sở công nghiệp và Thủ công nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội.
 • Năm 1962, sau khi Sở công nghiệp và thủ công nghiệp Hà Nội sáp nhập Xí nghiệp Giầy vải kiến thiết vào X30 và chính thức quyết định đổi tên từ Xí nghiệp X30 thành Nhà máy Cao su Thụy Khuê.
 • Đầu những năm 1970, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp Thủ Đô, Xưỏng sản xuất mũ được tách riêng, Xí nghiệp giầy Văn hương được sáp nhập vào nhà máy, đồng thời Nhà máy cao su Thụy Khuê được đổi thành Xí nghiệp Giầy vải Hà Nội.
 • Đầu năm 1989, theo quyết định số 93/QĐ-UB ngày 07/01/1989 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Giầy vải Hà Nội mang tên Xí nghiệp Giầy vải Thụy Khuê.
 • Năm 1993, thực hiện Quyết định số 2558/QĐ-UB ngày 08/07/1993 của UBND thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Giầy vải Thụy Khuê được đổi thành Công ty Giầy Thụy Khuê thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội.
 • Đến năm 2005, thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước Công ty Giầy Thụy Khuê chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên giầy Thụy Khuê theo Quyết định số 189/2004/QĐ ngày 17/12/2004 của UBND thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty TNHH.
 • Thực hiện quyết định số 6182/QĐ-UB ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Giầy Thụy Khuê chuyển tên thành Công ty TNHH một thành viên Giầy Thụy Khuê.
 • Thực hiện quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 03/08/2015 của UBND Thành phổ Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giầy Thụy Khuê thành Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê.
 • Ngày 13/02/2015, Công ty TNHH MTV Giầy Thụy Khuê thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) thông qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tổng số cổ phần bán được là 4.649.500 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 13.957,9 đồng/cổ phần.
 • Ngày 01/10/2015, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê theo quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 03/08/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.
 • Ngày 19/11/2019, Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 54/2019/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là GTK, số lượng chứng khoán đăng ký là 7.700.000 cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh chính:
 • Sản xuất giầy dép
 • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
 • Sửa chữa giầy, dép, hàng da và giả da
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị ngành dệt và da giầy
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị nghành dệt và da giầy
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giầy dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn dụng cụ thể dục thể thao
 • Bán buôn chuyên kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu may mác và giầy dép Bán buôn hóa chất công nghiệp cho nghành công nghiệp dệt, may, da giầy
 • Bán lẻ hàng may mặc, giầy dép, hàng da và giả da trong các của hàng chuyên doanh
 • Đại lý, mội giới, đấu giá
 • Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất sản phẩm hóa chất phục vụ ngành da giầy, may mặc
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic
 • ...
 • Trụ sở: KCN Phú Minh - P.Cổ Nhuế 2 - Q.Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: (84.43) 764 0061
 • Email: thuykhueshoes.jsc@gmail.com
 • Website: https://thuykhueshoesco.com.vn/
 • Tổng nhân sự: 66
 • Mã số kinh doanh: 0100101065
 • Đại diện pháp luật: Phạm Quang Huy
 • Đại diện công bố thông tin: Đào Thị Sơn
 • Niêm yết lần đầu: 08/01/2020
 • KLCP Niêm yết: 7,700,000
 • KLCP Lưu hành: N/A

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
GTK đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
GTK đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Thái Bình - Tây Đô 75 15
  20
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP Thái Bình - Tây Đô Vốn điều lệ: 75 Vốn góp: 15 Tỉ lệ sở hữu: 20
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS