Công ty Cổ phần Licogi Quảng Ngãi (LQN - UPCoM)

2 0.2 (9.09%) Cập nhật: 16:00 14/06/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu2 / 2.2
 • Sàn - Trần1.87 - 2.53
 • Thấp - Cao 1D2 - 2
 • Thấp - Cao 52T0 - 3.3
 • KLGD100
 • GTGD0
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Nguyên vật liệu
 • Vốn hóa3.79 Tỷ
 • CP Lưu hành1,893,200
 • P/EN/A
 • EPSN/A
 • P/B1.31
 • PSN/A
 • BVPS1.53
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý gần nhất ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Quá trình hình thành và phát triển
 • CTCP Licogi Quảng Ngãi nguyên là CT Xây lắp và Sản Xuất Vật liệu xây dụng dược thành lập theo QĐ số 424/BXD - TCLĐ ngày 04/07/1997 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng
 • Đầu năm 2005 CT tiến hành công tác cổ phần hoá và đến ngày 25/04/2005 CT Xây lắp và Sản xuất Vật liệu chính thức chuyển thành CTCP LICOGI Quảng Ngãi theo QĐ số 742/QĐ-BXD của Bộ trưởng BXD. CT chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 22/06/2005
 • Ngày 18/05/2013 CT đã hoàn thành thủ tục đăng ký và chính thức trở thành CT đại chúng theo quy định của pháp luật với VĐL là 18.935.400.000 đồng
 • Ngày 01/11/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000đ/CP.
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.Chi tiết: Sản xuất gạch bằng lò tuy-nen Sản xuất gạch
 • ngói (bằng phương pháp thủ công);
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu,
 • đường, cống ...);
 • Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Xây dựng công trình thủy điện - Xây dựng công trình
 • thuỷ lợi - Xây dựng trạm biến thế và đường dây;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng
 • trong các khu công nghiệp, khu đô thị - Xây dựng công trình công nghiệp;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng. Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi
 • tiết: Đầu tư, quản lý, kinh doanh phát triển nhà
Quá trình tăng vốn Công ty
 • 25/04/2005: Vốn điều lệ 3,5500 tỷ đồng do Cổ phần hóa.
 • 2007 - 04/2008: Vốn điều lệ tăng thêm 3,5170 tỷ đồng lên 7,0670 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành CP ra công chúng (3,45 tỷ) và phát hành cho CBCNV (0,067 tỷ).
 • 04/2009: Vốn điều lệ tăng thêm 2,4007 tỷ đồng lên 9,4677 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành CP ra công chúng.
 • 2010 – 05/2011: Vốn điều lệ tăng thêm 9,4677 tỷ đồng lên 18,9354 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành CP ra công chúng.

 

Công ty Cổ phần LICOGI Quảng Ngãi nguyên là Công ty xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) được thành lập theo quyết định số 424/BXD-TCLĐ ngày 04/07/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. Ngay từ khi thành lập Công ty đã chú trọng thu hút, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng lực và khẳng định vị thế của mình trên thị trường.Bằng phương pháp tổ chức thi công chuyên nghiệp, luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Hiện nay Công ty là một trong các Nhà thầu có uy tín và được nhiều Chủ đầutư tín nhiệm.
Quá trình hình thành và phát triển
 • CTCP Licogi Quảng Ngãi nguyên là CT Xây lắp và Sản Xuất Vật liệu xây dụng dược thành lập theo QĐ số 424/BXD - TCLĐ ngày 04/07/1997 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng
 • Đầu năm 2005 CT tiến hành công tác cổ phần hoá và đến ngày 25/04/2005 CT Xây lắp và Sản xuất Vật liệu chính thức chuyển thành CTCP LICOGI Quảng Ngãi theo QĐ số 742/QĐ-BXD của Bộ trưởng BXD. CT chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 22/06/2005
 • Ngày 18/05/2013 CT đã hoàn thành thủ tục đăng ký và chính thức trở thành CT đại chúng theo quy định của pháp luật với VĐL là 18.935.400.000 đồng
 • Ngày 01/11/2016, giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 10.000đ/CP.
Ngành nghề kinh doanh chính
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.Chi tiết: Sản xuất gạch bằng lò tuy-nen Sản xuất gạch
 • ngói (bằng phương pháp thủ công);
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
 • Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu,
 • đường, cống ...);
 • Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Xây dựng công trình thủy điện - Xây dựng công trình
 • thuỷ lợi - Xây dựng trạm biến thế và đường dây;
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng
 • trong các khu công nghiệp, khu đô thị - Xây dựng công trình công nghiệp;
 • Hoàn thiện công trình xây dựng. Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi
 • tiết: Đầu tư, quản lý, kinh doanh phát triển nhà
Quá trình tăng vốn Công ty
 • 25/04/2005: Vốn điều lệ 3,5500 tỷ đồng do Cổ phần hóa.
 • 2007 - 04/2008: Vốn điều lệ tăng thêm 3,5170 tỷ đồng lên 7,0670 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành CP ra công chúng (3,45 tỷ) và phát hành cho CBCNV (0,067 tỷ).
 • 04/2009: Vốn điều lệ tăng thêm 2,4007 tỷ đồng lên 9,4677 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành CP ra công chúng.
 • 2010 – 05/2011: Vốn điều lệ tăng thêm 9,4677 tỷ đồng lên 18,9354 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành CP ra công chúng.

 

 • Trụ sở: Số 35 Hai Bà Trưng - P. Lê Hồng Phong - Tp. Quảng Ngãi - T. Quảng Ngãi
 • Điện thoại: (84.255) 382 2519
 • Email: licogiqngai@gmail.com
 • Website: http://www.licogiqngai.com
 • Tổng nhân sự: 110
 • Mã số kinh doanh: 4300208207
 • Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thiên
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Thiên
 • Niêm yết lần đầu: 01/11/2016
 • KLCP Niêm yết: 1,893,540
 • KLCP Lưu hành: 1,893,200

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
LQN đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
LQN đang sở hữu
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(0)
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS