Hồ Văn Kiều


Hồ Văn Kiều
 • Họ tên : Hồ Văn Kiều
 • Năm sinh : 08/10/1968
 • Nơi sinh : Xã Tịnh Bắc, Huyện Sơn tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
 • Cư trú : Khu dân cư 5B, Thôn Trường Thọ Tây, Phường Trương Quang Trọng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 • Số CMND : 200847923
 • Trình độ : Kỹ sư Silicat
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.06 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.06 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Silicat
Quá trình làm việc:
 • + Từ tháng 12/2015 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty CTCP LICOGI Quảng Ngãi
 • + Từ tháng 08/2007 - 30/11/2015 : Phó Giám đốc Công ty, Giám đốc Gạch Phong Niên thuộc CTCP LICOGI Quảng Ngãi
 • + Từ tháng 01/2007 - 07/2007 : Giám đốc Nhà máy Gạch Phong Niên thuộc CTCP LICOGI Quảng Ngãi
 • + Từ tháng 01/2001 - 12/2006 : Phó Giám đốc Nhà máy Gạch Phong Niên thuộc CTCP LICOGI Quảng Ngãi
 • + Từ tháng 01/2000 - 12/2000 : Trưởng Phòng KH-KT Nhà máy Gạch Phong Niên thuộc CTCP LICOGI Quảng Ngãi
 • + Từ tháng 10/1996 - 12/1999 : Cán bộ kỹ thuật Nhà máy Gạch Phong Niên thuộc CTCP LICOGI Quảng Ngãi
 • + Từ tháng 05/1995 - 09/1996 : Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Gạch Phong Niên
 • + Từ tháng 07/1994 - 04/1995 : Nhân viên kỹ thuật Ban quản lý công trình xây dựng nhà ở Quảng Ngãi
 • + Từ tháng 03/1993 - 03/1994 : Chuyên viên Sở xây dựng Quảng Ngãi
 • Từ tháng 04/1992 - 02/1993 : Nhân viên kỹ thuật Xí nghiệp liên doanh Dali thủy tinh Đà Nẵng

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LQN 26,100 1.38 20/10/2016 0.06
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LQN
   26,100
   1.38%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 20/10/2016
   0.06