Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS - UPCoM)

25.6 0.4 (1.54%) Cập nhật: 14:44 19/06/2024
Sàn: UPCoM
 • Mở cửa/Tham chiếu26.2 / 26
 • Sàn - Trần22.1 - 29.9
 • Thấp - Cao 1D25.6 - 26.3
 • Thấp - Cao 52T19.1 - 36.9
 • KLGD703
 • GTGD0.02
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu0%
 • Nhóm ngành Vận tải
 • Vốn hóa212.88 Tỷ
 • CP Lưu hành8,315,482
 • P/E5.15
 • EPS4,972.83
 • P/B3.1
 • PS0.35
 • BVPS8.25
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 3/2017 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử phát triển
 • Tiền thân của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài là doanh nghiệp Nhà nước mang tênCông ty Dịch vụ Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc (tên giao dịch tiếng Anh là NORTHERN AIRPORT SERVICES COMPANY, viết tắt là NASCO), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày01/7/1993. 
 • Tháng 5 năm 1995, Công ty được đổi tên thành Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội bài ( NOIBAI AIRPORT SERVICES COMPANY - NASCO), trở thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hàng không Việt nam.
 • Năm 2009, Hệ thống quản lý chất lượng của NASCO đã chuyển đổi thành công sang tiêu chuẩn ISO9001:2008, đã được tổ chức chứng nhận quốc tế công nhận và cấp chứng chỉ mới. 
 • Năm 2011, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được tổ chức chứng nhận độc lập tái đánh giá theo kỳ hạn của chứng chỉ, đã khẳng định được tính hiệu lực và được cấp chứng chỉ mới công nhận sự phù hợp với ISO 9001:2008 
Ngành nghề kinh doanh
 • Vận tải hành khách
 • Dịch vụ vận tải mặt đất , vận chuyển hàng hóa
 • Dịch vụ làm thủ tục hàng không tại thành phố
 • Dịch vụ lắp đặt trang thiết bị phục vụ mặt đất hàng không
 • Kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, qua cảnh
 • Khai thác  dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không
Nasco là Công ty cổ phần và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nắm giữ 51% VĐL, từ năm 2015 trở về trước, Nasco luôn được xếp doanh nghiệp loại A với sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách nhà nước, tạo được việc làm và thu nhập cao đối với người lao động. Nasco luôn khẳng định là một trong những đơn vị có uy tín trong lĩnh vực dịch vụ hàng không sân bay thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, tiếp tục sứ mệnh của các thế hệ đi trước, tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cạnh tranh lành mạnh, gìn giữ và phát triển thị trường trong nước và quốc tế, áp dụng các mô hình quản trị tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả.
Lịch sử phát triển
 • Tiền thân của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài là doanh nghiệp Nhà nước mang tênCông ty Dịch vụ Cụm cảng Hàng không sân bay miền Bắc (tên giao dịch tiếng Anh là NORTHERN AIRPORT SERVICES COMPANY, viết tắt là NASCO), được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày01/7/1993. 
 • Tháng 5 năm 1995, Công ty được đổi tên thành Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Nội bài ( NOIBAI AIRPORT SERVICES COMPANY - NASCO), trở thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Hàng không Việt nam.
 • Năm 2009, Hệ thống quản lý chất lượng của NASCO đã chuyển đổi thành công sang tiêu chuẩn ISO9001:2008, đã được tổ chức chứng nhận quốc tế công nhận và cấp chứng chỉ mới. 
 • Năm 2011, Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đã được tổ chức chứng nhận độc lập tái đánh giá theo kỳ hạn của chứng chỉ, đã khẳng định được tính hiệu lực và được cấp chứng chỉ mới công nhận sự phù hợp với ISO 9001:2008 
Ngành nghề kinh doanh
 • Vận tải hành khách
 • Dịch vụ vận tải mặt đất , vận chuyển hàng hóa
 • Dịch vụ làm thủ tục hàng không tại thành phố
 • Dịch vụ lắp đặt trang thiết bị phục vụ mặt đất hàng không
 • Kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, qua cảnh
 • Khai thác  dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không
 • Trụ sở: Sân Bay Quốc Tế Nội Bài - X. Phú Minh - H. Sóc Sơn - Tp. Hà Nội
 • Điện thoại: (84.24) 3884 0085
 • Email: info@nasco.vn
 • Website: http://nasco.com.vn
 • Tổng nhân sự: 485
 • Mã số kinh doanh: 0100108254
 • Đại diện pháp luật: Trần Việt Phương
 • Đại diện công bố thông tin: Tạ Thiên Long
 • Niêm yết lần đầu: 25/01/2017
 • KLCP Niêm yết: 8,315,764
 • KLCP Lưu hành: 8,315,482

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
NAS đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài(NCT) 1,827,649 6.98 21/11/2023
NAS đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài(NCT) Số cổ phiếu: 1,827,649 Tỉ lệ sở hữu 6.98
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(1)
 • CTCP Giao nhận Hàng hóa NASCO N/A N/A
  0
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP đầu tư dịch vụ hàng không Việt Nam N/A N/A
  0
 • Công ty con(1)
 • CTCP Giao nhận Hàng hóa NASCO Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
 • Công ty liên kết(1)
 • CTCP đầu tư dịch vụ hàng không Việt Nam Vốn điều lệ: N/A Vốn góp: N/A Tỉ lệ sở hữu: 0
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS